Dodávka 4 kusů řezacích automatů pro řezání PVC a koberců v rolích a 1 kusu podavače a odběrného místa pro řezací automat II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka 4 kusů řezacích automatů pro řezání PVC a koberců v rolích a 1 kusu podavače a odběrného místa pro řezací automat II. zadávané zadavatelem V-PODLAHY, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

V-PODLAHY, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka 4 kusů řezacích automatů pro řezání PVC a koberců v rolích a 1 kusu podavače a odběrného místa pro řezací automat II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 4 kusů řezacího automatu pro řezání PVC a koberců v rolích a 1 kusu podavače a 1 kusu odběrného místa pro řezací automat (včetně SW pro identifikaci polohy vozíku, do kterého má být role založena). Všechny stroje musí být nové, nepoužité.

Zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), a v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu.

Dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poznámka

Realizováno v rámci projektu OPPIK - Technologie:
registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006323

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-004946

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42900000

Místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje dodání technologií na následující místa: Jiráskova 701, Vsetín; Teslova 873/2; Ostrava, Masná 492/104, Brno; Dolní novosadská 336/90, Olomouc; U podjezdu 523/2, Ústí nad Labem

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 730 000,- bez DPH (5 723 300,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

15. 3. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM – RPIC, spol. s r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Roman Šibl

Kontaktní e-mail: sibl@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 736 674 262

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka 4 kusů řezacích automatů pro řezání PVC a koberců v rolích a 1 kusu podavače a odběrného místa pro řezací automat II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace + přílohy ZD (PDF) 22. 2. 2017 Zobrazit
Přílohy (DOC) 22. 2. 2017 Zobrazit
Zrušení výběrového řízení 8. 3. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap