Sběr a využití BRKO ve Vamberku, 4. část - kompostovací kontejner

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběr a využití BRKO ve Vamberku, 4. část - kompostovací kontejner zadávané zadavatelem V A M B E K O N , s. r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

V A M B E K O N , s. r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběr a využití BRKO ve Vamberku, 4. část - kompostovací kontejner

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompostovacího kontejneru - „Zařízení na materiálové zhodnocení bioodpadů a kalu z ČOV“ a to procesem anaerobního a aerobního kompostování. Zařízení musí být schopno materiálově zhodnocovat bioodpad, odpadní biomasu, trávu, BRKO a kal z ČOV s obsahem sušiny 20% a vyšším v celkovém množství minimálně 100 t/rok.
Podrobněji uvedeno v technických podmínkách – viz. příloha č. 7.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39234000-1

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

3. 8. 2015, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Vaňková

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

Kontaktní telefon: +420 494 531 538

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběr a využití BRKO ve Vamberku, 4. část - kompostovací kontejner.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sběr a využití BRKO ve Vamberku, 4. část - kompostovací kontejner zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HENNLICH s. r. o. (14869446) Dodavatel 4 592 555,- Kč vč. DPH
3 795 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap