Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy se změnou využití pro účely vědeckotechnického parku II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy se změnou využití pro účely vědeckotechnického parku II. zadávané zadavatelem UVR Mníšek pod Brdy a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

UVR Mníšek pod Brdy a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy se změnou využití pro účely vědeckotechnického parku II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy. II. etapa Vědecko-technického parku je dílčí etapou v postupné proměně areálu v moderní ekologický areál. Tato etapa navazuje na předchozí etapu č.1, jejíž součástí byla úprava objektu č.1, 5 a 16 s cílem dokončení úpravy a opravy všech objektů VTP parku v logický a jednotný celek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

369833

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213250-0

Místo plnění veřejné zakázky

Mníšek pod Brdy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

170 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

164 115 425,72 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

164 144 877,30 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 12. 2013

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: WERO GROUP s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Žaneta Krajňáková

Kontaktní e-mail: krajnakova@wero.cz

Kontaktní telefon: +420 731 680 872

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy se změnou využití pro účely vědeckotechnického parku II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění účelnosti VZ 5. 12. 2013 Zobrazit
Kvalifikační dokumentace 5. 12. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 5. 12. 2013 Zobrazit
Příloha 3_smlouva o dílo 5. 12. 2013 Zobrazit
Příloha 4_5 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 1/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 2/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 3/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 4/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 5/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 6/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 7/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 8/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 9/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 10/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 11/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 12/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 13/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 14/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Projektová dokumentace 15/15 5. 12. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 1 12. 12. 2013 Zobrazit
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 31. 1. 2013 Zobrazit
Informace zadavatele - prohlídka místa plnění 28.2.2014 21. 2. 2014 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 2 24. 2. 2014 Zobrazit
Příloha k dotazům č. 2 24. 2. 2014 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 3 21. 2. 2014 Zobrazit
Příloha k dotazům č. 3 24. 2. 2014 Zobrazit
Informace zadavatele II - prohlídka místa plnění 28.2.2014 24. 2. 2014 Zobrazit
Příloha k Informací zadavatele II - prohlídka místa plnění 28.2.2014 24. 2. 2014 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 4 25. 2. 2014 Zobrazit
Příloha k dotazům č. 4 25. 2. 2014 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 5 25. 2. 2014 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 6 27. 2. 2014 Zobrazit
Informace zadavatele 3 - prodloužení lhůty pro podání nabídek 5. 3. 2014 Zobrazit
Příloha k informacím zadavatele 3 5. 3. 2014 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 7 5. 3. 2014 Zobrazit
Příloha k dotazům č. 7 5. 3. 2014 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 8 10. 3. 2013 Zobrazit
Příloha k dotazům č. 8 10. 3. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 9 10. 3. 2014 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 10 19. 3. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva 17. 4. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 29. 4. 2014 Zobrazit
příloha 1 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 29. 4. 2014 Zobrazit
příloha 2 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 29. 4. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 21. 8. 2014 Zobrazit
Přílohy Smlouvy o dílo 21. 8. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo_Dodatek č. 1 21. 8. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 22. 8. 2014 Zobrazit
Doplňující zpráva 22. 8. 2014 Zobrazit
PKS stavby a s _UVR Mníšek_Dodatek č 2 ke SOD 24. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 3 14. 11. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy se změnou využití pro účely vědeckotechnického parku II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PKS stavby a.s. (46980059) Dodavatel 198 579 665,12 Kč vč. DPH
164 115 425,72 Kč bez DPH
Sdružení Mníšek pod Brdy (CGM Czech a.s., POHL cz, a.s.) (49973215) Uchazeč 178 818 043,24 Kč vč. DPH
147 783 506,81 Kč bez DPH
IMOS Brno, a.s. (25322257) Uchazeč 201 346 547,41 Kč vč. DPH
166 402 105,30 Kč bez DPH
BAU plus, a.s. (25607618) Uchazeč 203 876 994,64 Kč vč. DPH
168 493 384,- Kč bez DPH
PSJ, a.s. (25337220) Uchazeč 200 930 298,58 Kč vč. DPH
166 058 098,- Kč bez DPH
Sdružení GG - ŠAMONIL (GEOSAN group a.s., ŠAMONIL s.r.o.) (25671464) Uchazeč 187 683 661,44 Kč vč. DPH
155 110 464,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap