Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby: Rekonstrukce stájí č. 1 a 2 ve Střednicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby: Rekonstrukce stájí č. 1 a 2 ve Střednicích zadávané zadavatelem Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby: Rekonstrukce stájí č. 1 a 2 ve Střednicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele a realizace stavby včetně provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71200000-0

Místo plnění veřejné zakázky

Střednice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

220 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

24. 4. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: GORDION, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Andrea Prouzová

Kontaktní e-mail: andrea.prouzova@gordion.cz

Kontaktní telefon: +420 281 021 817

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby: Rekonstrukce stájí č. 1 a 2 ve Střednicích.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap