Smlouva o dílo č. 2016/154 zveřejněna v Registru smluv (v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.)

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zajištění úklidových prací v objektech UFCHJH - testovací provoz (VZMR-12-2016) zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Smlouva o dílo č. 2016/154 zveřejněna v Registru smluv (v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.)

Datum uveřejnění

8. 2. 2018

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap