Annexes / Přílohy - No. 1, 2, 3, 4, 5 : elektronic copy (.PDF)

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce System for atomic layer deposition (ALD) / Zařízení pro nanášení atomových vrstev (ALD) (VZ-1-2018) zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Annexes / Přílohy - No. 1, 2, 3, 4, 5 : elektronic copy (.PDF)

Popis informace či souboru

Annexes:
No 1. Sample contract of sale
No 2. Tender cover sheet
No 3. Sample of a solemn declaration for proving qualification
No 4. List of subcontractors
No.5. Technical specification


Přílohy:
1. Vzorová kupní smlouva
2. Krycí list nabídky
3. Vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace
4. Vzor poddodavatelé
5. Technická specifikace

Datum uveřejnění

4. 5. 2018

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap