Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie – opční plnění zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Popis informace či souboru

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění zakázky činila částku:

a) Kč s DPH (v sazbě 21%): 3 150 500,-
(slovy: třimilionystopadesáttisícpětsetkorunčeských)

b) Kč bez DPH: 2 603 719,-
(slovy: dvamilionyšestsettřitisícesedmsetdevatenáctkorunčeských)

Datum uveřejnění

10. 1. 2014

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap