Uveřejnění skutečně uhrazené ceny

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Dodávka FTIR spektrometru zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny

Popis informace či souboru


Výše skutečně uhrazené ceny za plnění zakázky činila částku:
a) s DPH (v sazbě 21%): 1 815 000,00 Kč (slovy: jedenmilionsmsetpatnácttisískorunčeských)
b) bez DPH:1 500 000,00 Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíctkorunčeských)

Datum uveřejnění

26. 7. 2013

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap