Vířivý mísič

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vířivý mísič zadávané zadavatelem UNITHERM, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

UNITHERM, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vířivý mísič

Předmět veřejné zakázky

2017-VM-02
Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a předání 1 ks vířivého mísiče a jeho začlenění do stávajících rozvozových a svozových tras a jejich řídicího systému plus napojení na stávající zásobníky vratné formovací směsi.
- Součástí zakázky je i zajištění dopravy do místa plnění, instalace a s tím spojených prací a nákladů souvisejících s umístěním, ukotvením a zprovozněním technologie dle požadavku zadavatele v místě plnění a zajištění napojení na stávající rozvod médií (elektro, tlakový vzduch, voda), včetně vypracování projektové dokumentace a včetně zaškolení personálu zadavatele. Dodavatel je povinen na základě jím navrženého řešení vypracovat kompletní dokumentaci rozvodu médií v podobě samostatné projektové dokumentace, kterou je povinen před započetím instalačních prací v místě plnění nechat schválit zadavatelem.
- Předmět zakázky je podrobně specifikován v příloze zadávací dokumentace č. 3 - „Specifikace zakázky č. 2017-VM-02“.
- Variantní řešení ani dílčí plnění se nepřipouštějí.

Poznámka

Dle OP PIK a Pravidel pro výběr dodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017-VM-02

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

UNITHERM, s.r.o., Vedlejší 88/25, 466 04 Jablonec nad Nisou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 11. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: UNITHERM, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Adam Rokos

Kontaktní e-mail: arokos@unitherm.cz

Kontaktní telefon: +420777792211

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vířivý mísič.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap