Vířivý mísič s vlastním řízením

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vířivý mísič s vlastním řízením zadávané zadavatelem UNITHERM, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

UNITHERM, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vířivý mísič s vlastním řízením

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a předání 1 ks vířivého mísiče a jeho začlenění do stávajících rozvozových a svozových tras a jejich řídicího systému plus napojení na stávající zásobníky vratné formovací směsi.
- Součástí zakázky je i zajištění dopravy do místa plnění, instalace a s tím spojených prací a nákladů souvisejících s umístěním, ukotvením a zprovozněním technologie dle požadavku zadavatele v místě plnění a zajištění napojení na stávající rozvod médií (elektro, tlakový vzduch, voda), včetně vypracování projektové dokumentace a včetně zaškolení personálu zadavatele. Dodavatel je povinen na základě jím navrženého řešení vypracovat kompletní dokumentaci rozvodu médií v podobě samostatné projektové dokumentace, kterou je povinen před započetím instalačních prací v místě plnění nechat schválit zadavatelem.
- Předmět zakázky je podrobně specifikován v příloze zadávací dokumentace č. 3 - „Specifikace zakázky č. 2017-VM-01“.
- Variantní řešení ani dílčí plnění se nepřipouštějí.

Poznámka

Dle OP PIK a Pravidel pro výběr dodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017-VM-01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

UNITHERM, Vedlejší 88/25, 466 04 Jablonec nad Nisou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

1. 9. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: UNITHERM, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Adam Rokos

Kontaktní e-mail: arokos@unitherm.cz

Kontaktní telefon: +420777792211

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vířivý mísič s vlastním řízením.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap