VŘ1 - Dodávka technologie pro míchání pryžových silikových světlých a tmavých směsí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VŘ1 - Dodávka technologie pro míchání pryžových silikových světlých a tmavých směsí zadávané zadavatelem TUFO, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TUFO, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VŘ1 - Dodávka technologie pro míchání pryžových silikových světlých a tmavých směsí

Předmět veřejné zakázky

Dodávka a instalace 1ks hnětiče pro míchání silikových světlých směsí.
Dodávka a instalace 1ks hnětiče pro míchání silikových tmavých směsí s obsahem sazí.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

634128

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Průmyslový areál Svit, budova č. 55, Šedesátá 7033, 760 01 Zlín, převzetí a předání technologie bude u dodavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

40 000 000,- bez DPH (40 000 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

19. 4. 2016, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miloslav Klabal

Kontaktní e-mail: miloslav.klabal@tufo.com

Kontaktní telefon: +420 602 772 534

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VŘ1 - Dodávka technologie pro míchání pryžových silikových světlých a tmavých směsí.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VŘ1 - Dodávka technologie pro míchání pryžových silikových světlých a tmavých směsí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Carter Brothers (Rochdale) Ltd (006886640) Dodavatel 30 248 890,- Kč vč. DPH
30 248 890,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap