Teplárna SEVER/JIH – ROZŠÍŘENÍ CZT – 2. ČÁST; registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0006990

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Teplárna SEVER/JIH – ROZŠÍŘENÍ CZT – 2. ČÁST; registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0006990 zadávané zadavatelem TTS energo s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TTS energo s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Teplárna SEVER/JIH – ROZŠÍŘENÍ CZT – 2. ČÁST; registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0006990

Předmět veřejné zakázky

Napojení 43 objektů na centrální rozvody tepla z propojené soustavy dvou tepláren, instalace předávacích stanic a instalace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepla včetně měření a regulace.

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-006956

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7,44163120-7,45232151-5

Místo plnění veřejné zakázky

Třebíč, k.ú. Třebíč 769 738,Třebíč, k.ú. Podklášteří 769 916

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 594 821,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

9. 1. 2017, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kristýna Soukupová

Kontaktní e-mail: soukupova@stav-poradna.cz

Kontaktní telefon: +420 387 330 460

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Teplárna SEVER/JIH – ROZŠÍŘENÍ CZT – 2. ČÁST; registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0006990.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Teplárna SEVER/JIH – ROZŠÍŘENÍ CZT – 2. ČÁST; registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0006990 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Intech Slovakia, s.r.o. (35698616) Dodavatel 8 669 466,- Kč vč. DPH
7 164 848,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap