Provoz sběrného dvora v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská, na období od 1.3.2017 do 31.12.2017

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Provoz sběrného dvora v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská, na období od 1.3.2017 do 31.12.2017 zadávané zadavatelem TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Provoz sběrného dvora v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská, na období od 1.3.2017 do 31.12.2017

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provozování zařízení sloužícího ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora v Ledči nad Sázavou, umístěného v ul. Pivovarská (dále jen „zařízení“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami zadavatele.

Provozování zařízení spočívá zejména v následujících činnostech:

A) Provoz zařízení
Uchazeč se zavazuje provozovat sběrný dvůr v těchto provozních dobách: Po, Pá 10.00 – 17.00, Út, Čt 8.00 – 15.00, St 8.00 – 17.00, So 8.00 – 11,00 hod. (40 hodin týdně, 2 080 hodin ročně). Provozování zařízení zadavatele zajistí uchazeč v souladu s provozním řádem zařízení. Další podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této výzvy. Dále uchazeč zajistí 6 ks velkoobjemových kontejnerů a 1 ks kontejneru na nebezpečné odpady a váhy pro vážení odpadu.

B) Vedení evidence
Zajištění průběžného vedení evidence množství přijatých odpadů podle jednotlivých druhů odpadů včetně evidence osob. Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou této výzvy.

C) Zajištění využití nebo odstranění odpadů
Uchazeč je povinen zajistit využití odpadů ve smyslu § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nebo odstranění (pouze v případě, že využití není možné zajistit) stanovených odpadů prostřednictvím oprávněných osob disponujících souhlasem k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Zadavatel vylučuje nakládání s odpady prostřednictvím zprostředkovatelů (tzv. “překupníků”). Uchazeč odpovídá za splnění všech zákonných povinností plynoucích z nakládání s odpady.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Ledeč nad Sázavou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

840 000,- bez DPH (1 016 400,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

2. 2. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TYPAZ, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Jaroslav Vebr

Kontaktní e-mail: typaz@volny.cz

Kontaktní telefon: +420 222 521 445

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Provoz sběrného dvora v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská, na období od 1.3.2017 do 31.12.2017.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap