Dodávka technologie čelisťového drtiče a hrubotřídiče pro společnost TRKOVSKY s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologie čelisťového drtiče a hrubotřídiče pro společnost TRKOVSKY s.r.o. zadávané zadavatelem TRKOVSKY, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TRKOVSKY, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologie čelisťového drtiče a hrubotřídiče pro společnost TRKOVSKY s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Čelisťový drtič
• Hrubotřídič
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poznámka

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: TRKOVSKY, s.r.o.
Sídlo: Na Padesátníku I 573, Liboc, 161 00 Praha 6
IČ: 26112973
Zastoupený: Milan Trkovský, jednatel

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 3. 2021 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 13.500.000,- Kč bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43414000-8, 43411000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Putimská Vysoká 2529, 397 01 Písek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

19. 3. 2021, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SVI AJAK services s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová

Kontaktní e-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Kontaktní telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologie čelisťového drtiče a hrubotřídiče pro společnost TRKOVSKY s.r.o..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap