Odprášení vakuovací stanice RH2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odprášení vakuovací stanice RH2 zadávané zadavatelem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odprášení vakuovací stanice RH2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je snížení tuhých znečišťujících látek (TZL) v provozu kyslíkové konvertorové ocelárny. V současné době není na vakuovací stanici RH2 instalováno žádné odprašovací zařízení pro odsávání prachu při torkretování ani při nastřelování plněných profilů. Přístavba - filtr odprášení vakuovací stanice RH2, bude řešena na ocelové konstrukci, která bude součásti dodávky filtru se samostatnými základy. Propojení filtru se stávajícím zařízením KKO bude pouze technologickým zařízením (potrubím).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000015

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

493650

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42514300-5

Místo plnění veřejné zakázky

Třinec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

47 131 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 10. 2014

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: McGreen a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Milan Konečný

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@mcgreen.cz

Kontaktní telefon: 605 201 156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odprášení vakuovací stanice RH2.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap