Pořízení dvou nákladových plošin

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení dvou nákladových plošin zadávané zadavatelem TOMPRES CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TOMPRES CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení dvou nákladových plošin

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nákladových plošin, jejichž technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1. Všechny informace týkající se zakázky (hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace, obchodní podmínky, aj.) jsou popsány v zadávací dokumentaci.

Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

Poznámka

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020, Výzva IV. programu podpory Technologie, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) číslem projektu „CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006797“ a názvem projektu „Modernizace technologického vybavení společnosti TOMPRES CZ“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-004057

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

U Cihelny 230/3, 748 01 Hlučín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

155 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

13. 3. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: 778527021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení dvou nákladových plošin.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap