Stavební úpravy sokolovny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy sokolovny zadávané zadavatelem TJ AVIA Čakovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TJ AVIA Čakovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy sokolovny

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce uvedené v projektové dokumentaci, která je
přílohou č. 3 této výzvy – zadávací dokumentace.
Stručný popis stavby:
Objekt byl postaven v roce 1927 a od té doby prakticky neprošel, kromě adaptace části
podkroví v roce 2005, významnější stavební rekonstrukcí. Jedná se o víceúčelovou budovu se
sportovním a administrativním využitím. Objekt má 3 nadzemní podlaží a z části využité
podkroví. Skládá se ze dvou provozních částí, a to vlastní sokolovny se zázemím a
administrativní části.
Obvodové stěny jsou proměnné síly, zděné z cihel plných, střecha je z části plochá, nad halou
a administrativní částí potom sedlová s částečně využitým půdním prostorem, nad vlastní
halou je potom nevytápěný půdní prostor. Okna jsou dřevěná zdvojená, vstupy kovové,
jednoduše zasklené. Stavební konstrukce a jejich tepelně technické parametry a technický
stav odpovídají době výstavby.
Stavbou bude provedeno zateplení obvodových stěn, zemní práce kolem obvodu objektu,
výměna části okenních a dveřních otvorů, zateplení střechy a zateplení některých vnitřních
stěn. V rámci stavebních prací bude také provedeno dodatečné kotvení táhly stropních
trámů ke konstrukci krovu - statické zabezpečení prověšené nosné konstrukce stropu
tělocvičny a ošetření dřevěných konstrukcí krovu.
Stavba výrazně nemění výškové ani půdorysné uspořádání objektu. Změní se pouze
půdorysné rozměry objektu o tloušťku tepelné izolace a výška atiky v souvislosti se
zateplením střechy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Praha, Čakovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 777 791,- bez DPH (5 781 127,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 3. 2013

Lhůta pro podání nabídek

11. 4. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Suchý

Kontaktní e-mail: info@energo-projekt.cz

Kontaktní telefon: +420 775 291 050

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy sokolovny.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva - Zadávací dokumentace 27. 3. 2013 Zobrazit
Dodatecne informace z prohlidky mista stavby 5. 4. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap