Výstavba zpracovny ryb Hroby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba zpracovny ryb Hroby zadávané zadavatelem Tilapia s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Tilapia s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba zpracovny ryb Hroby

Předmět veřejné zakázky

Výstavba zpracovny ryb v rámci projektu OP Rybářství CZ.10.5.110/5.3/0.0/16_005/0000286 Realizace nové zpracovny ryb Hroby (dále jen jak „projekt“) realizovaná jako přístavba k ocelovému halovému rybochovnému objektu.
Zděný objekt zpracovny se suterénním zázemím pro zaměstnance bude přistaven k západní stěně ocelové dvoulodní haly rybochovného objektu. Vedle místností pro zpracování ryb bude zpracovna vybavena sociálním zázemím pracovníků (denní místnosti a záchody), kanceláří, expediční místností, chladícími místnostmi (filety, marinované ryby), mrazící místností, místností pro přípravu marinování ryb, místností pro uzení ryb a úklidovou místností. Dále chladící místností určenou pro odpady ze zpracovny ryb. Ta má samostatný venkovní výstup na venkovní rampu. Zpracovnu vymezují místnosti – 1.PP: 0.01-0.07, 0.09 - 0.14, 0.18, 0.20, 0.32; 1.NP 1.01-1.23,1.31,1.33,1.34.
Budou realizovány přípojky elektro, vodovodu a kanalizace, a zpevněné plochy před objektem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 3. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Severa

Kontaktní e-mail: tomas.severa@subsidia.cz

Kontaktní telefon: 607848687

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba zpracovny ryb Hroby.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 17. 2. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap