Rekonstrukce nového sídla TEWIKO systems, s.r.o. II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce nového sídla TEWIKO systems, s.r.o. II. zadávané zadavatelem TEWIKO systems, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TEWIKO systems, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce nového sídla TEWIKO systems, s.r.o. II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících technicky nevyhovujících prostor zadavatele, která umožní další rozvoj výrobních, vývojových a obchodních aktivit zadavatele. Projektová dokumentace podrobně popisující předmět zadávacího řízení tvoří přílohu č. 1 této ZD.

Stavba bude realizována v parametrech a za podmínek stanovených těmito zadávacími podmínkami, projektovou dokumentací (příloha č. 1), Soupisem stavebních prací s výkazem výměr (příloha č. 5 této ZD) a návrhem smlouvy o dílo (příloha č. 4 této ZD). Jedná se o trvalou stavbu. Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Poznámka

Dílčí plnění není přípustné. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do tří etap plnění. Etapy plnění jsou specifikovány v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v části „Časový harmonogram“, viz příloha č. 5 ZD.

Toto výběrové řízení není realizováno v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Liberec, ulice Kateřinská, parcely č. 835/36, 835/38 k.ú. Stráž nad Nisou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 826 482,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 3. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: jednatel TEWIKO systems, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radim Kozák

Kontaktní e-mail: radim.kozak@tewiko.cz

Kontaktní telefon: +420 604 333 131

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce nového sídla TEWIKO systems, s.r.o. II..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap