Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o. zadávané zadavatelem TEVAL tech s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TEVAL tech s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o. bez možnosti dílčího plnění.
Službami průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se rozumí:
A. Rešerše technického stavu a analýza technického řešení konkurenčních lisovacích pracovišť pro Průmysl 4.0
1. Aktuální rešerše trendů a stávajícího technického stavu konkurence zabývající se výrobou elektrických lisů
2. Analýza konstrukčně – modulární úrovně stavu techniky konkurence, jejich připravenost pro zapojení do automatizovaných výrobních linek. Analýza je požadována v evropském rozsahu.
B. Konzultace a vývoj, materiálového řešení sestavy lisu a konzultace a návrh konstrukční koncepce mechatroniky lisu
3. Konzultace a vývoj materiálového řešení sestavy lisu
4. Konzultace a návrhy konstrukční koncepce mechatronické části sestavy s připraveností na napojení periferních modulů pro použití zařízení v souladu s koncepcí Průmysl 4.0
C. Pevnostní analýzy konstrukčních návrhů sestavy lisu
5. 10x pevnostní analýza – pevnostní a materiálové analýzy návrhů a komponent a sestavy lisu – vyhodnocení návrhů
D. Návrh a technické řešení průmyslového designu sestavy lisu, s konektivitou pro Průmysl 4.0 a pevnostní analýza návrhu
6. Posouzení konstrukčního zpracování komponent a celé sestavy lisu s návrhem průmyslového designu pohledových dílů zařízení s ohledem na napojení zařízení do vyšších mechatronických celků v souladu s koncepcí Průmysl 4.0
7. Provedení pevnostní analýzy designovaných nosných komponent sestavy lisu
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Specifikace požadovaných služeb je uvedena v příloze č. 2 této ZD (část A až část D).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PV20AP01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

73000000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo nebo provozovna poskytovatele služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 2. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

15. 3. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TEVAL tech s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. PAVEL KLÍMA

Kontaktní e-mail: klima@tevaltech.cz

Kontaktní telefon: +420 735 068 899

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap