Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o. 3. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o. 3. etapa zadávané zadavatelem TEVAL tech s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TEVAL tech s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o. 3. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o. bez možnosti dílčího plnění.
Službami průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se rozumí:
A. Rešerše technického řešení robotizace
Rešerše aktuálního stavu technického řešení robotizace při manipulaci s výrobky v prostředí lisovacích strojů. Rešerše je požadována v evropském rozsahu.
B. Návrh a konzultace konstrukční koncepce mechatroniky modulárních celků
Návrhy a konzultace konstrukční koncepce mechatroniky periferních modulů (modulu odebírání výrobku, modulu ošetření formy) pro použití zařízení v souladu s koncepcí Průmysl 4.0.
C. Pevnostní analýzy konstrukčních návrhů sestav modulů
20x pevnostní a materiálové analýzy návrhů sestav periferních modulů lisu – vyhodnocení návrhů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PV22AP2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

73000000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo nebo provozovna poskytovatele služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

210 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 6. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2022

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2022, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TEVAL tech s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. IVO MATUŠKA

Kontaktní e-mail: matuska@tevaltech.cz

Kontaktní telefon: +420 735 067 766

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o. 3. etapa.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap