Výběrové řízení na poskytovatele obráběcích služeb pro společnost TEVAL tech s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na poskytovatele obráběcích služeb pro společnost TEVAL tech s.r.o. zadávané zadavatelem TEVAL tech s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TEVAL tech s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na poskytovatele obráběcích služeb pro společnost TEVAL tech s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou obráběcí služby (frézování, vyvrtávání a soustružení) pro společnost TEVAL tech s.r.o. bez možnosti dílčího plnění.
Obráběcími službami se rozumí obrábění vstupů poskytnutých zadavatelem na specifikovaném pracovišti a do požadované kvality. Zadavatel požaduje poskytnutí obráběcích služeb v rozsahu:
Část A: frézování, vyvrtávání – 250 hodin
Část B: frézování, vyvrtávání – 150 hodin
Část C: frézování, vyvrtávání – 100 hodin
Část D: soustružení – 100 hodin
Specifikace požadovaných služeb (specifikace pracoviště a výstupní kvality) je uvedena v příloze č. 2 této ZD (část A až část D).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PV20AP03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45262670-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo nebo provozovna poskytovatele služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

490 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 9. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 9. 2020

Lhůta pro podání nabídek

2. 10. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TEVAL tech s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ivo Matuška

Kontaktní e-mail: matuska@tevaltech.cz

Kontaktní telefon: +420 735 067 766

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na poskytovatele obráběcích služeb pro společnost TEVAL tech s.r.o..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap