Nákup technologického souboru pro projekt „Pokročilá technologie TPE-V – zpracování odpadu z pneumatik

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup technologického souboru pro projekt „Pokročilá technologie TPE-V – zpracování odpadu z pneumatik zadávané zadavatelem Tepora Group s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Tepora Group s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup technologického souboru pro projekt „Pokročilá technologie TPE-V – zpracování odpadu z pneumatik

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je nákup technologické sestavy od zpracování pryžové odpadní drtě -čipsů SBR a EPDM drcením, následného jemného mletí na prach, výroby TPV granulátu a konečným vstřikováním do finálního výrobku.
• Recyklační mlýn
• Pulverizátor
• Dvoušnekový extruder s gravimetrickým dávkovacím systémem a podvodní granulací .
• Vstřikovací lis na vstřikování TPV granulátu.
Zakázka je rozdělena na části (dílčí plnění): Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na všechny, nebo na některé části zakázky, nebo jen na jednu část zakázky.

Poznámka

Zadavatel při zadávání této zakázky nepostupuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Výběrové řízení probíhá a řídí se pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-008289

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42914000

Místo plnění veřejné zakázky

TEPORA GROUP s.r.o., Doksany 69, Doksany, PSČ 411 82

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30 000 000,- bez DPH (36 300 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

18. 4. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TEPORA GROUP s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Zíta

Kontaktní e-mail: zita@tepora.cz

Kontaktní telefon: +420 725 883 033

Kontaktní datová schránka: 56jusdi

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup technologického souboru pro projekt „Pokročilá technologie TPE-V – zpracování odpadu z pneumatik.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap