Dodávky tepelné energie pro TEPO s.r.o

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávky tepelné energie pro TEPO s.r.o zadávané zadavatelem TEPO s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TEPO s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávky tepelné energie pro TEPO s.r.o

Předmět veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky tepelné energie ze zdroje předávané nosnému médiu tepla (tj. změkčené vodě) s tím, že tato tepelná energie bude převedena do Centrálního systému zásobování teplem Statutárního města Kladna provozovaného a řízeného zadavatelem. Dodavatel bude odpovídat také za doplňování ztrát změkčené vody v primárním rozvodu a za plnění a doplňování sekundárního rozvodu CZT teplem změkčenou vodou v souladu s požadavky zadavatele.
Záměrem Zadavatele je s ohledem na stávající technické řešení infrastruktury rozvodného tepelného zařízení na území Statutárního města Kladna zajistit dodávky tepelné energie ze zdroje tepla ve vlastnictví dodavatele Teplárna Kladno s.r.o., sídlem Kladno - Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03, IČO: 267 35, neboť do Soustavy CZT nejsou napojeny jiné zdroje tepelné energie, ze kterých by potenciálně dodávky tepla přicházely do úvahy.
Formálním účelem této Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění dodávek tepelné energie do Soustavy CZT mezi Zadavatelem a Dodavatelem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Kladno

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 4. 2020

Lhůta pro podání nabídek

11. 11. 2020

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Kašpárková

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávky tepelné energie pro TEPO s.r.o.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 8. 1. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap