Příloha č. 1 Výkresová dokumentace, slepý rozpočet + Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce rozvodů tepla napojených na PSV08 a PSV09 ve městě Litvínově zadávané zadavatelem Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Příloha č. 1 Výkresová dokumentace, slepý rozpočet + Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Popis informace či souboru

Heslo: THL947

Datum uveřejnění

15. 8. 2017

Externí odkaz

https://ulozto.cz/!cYylBWUCMJ4I/vd-sr-pd-stavba-thl-zip

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap