Projektová dokumentace stavby TH Litvínov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projektová dokumentace stavby TH Litvínov zadávané zadavatelem Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace stavby TH Litvínov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby TH Litvínov.

Veškeré informace k zakázce (podmínky, parametry, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Toto výběrové řízení je realizováno dle aktuální verze Pravidel pro výběr dodavatelů a závazné metodiky OP PIK. Nabídka se podává v českém jazyce. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-009378

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předání díla je město Litvínov, Alešova 947, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 5. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karolína Žáčková

Kontaktní e-mail: oppik@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 025

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projektová dokumentace stavby TH Litvínov.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap