Rekonstrukce venkovních šaten tenisového areálu v roce 2017

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce venkovních šaten tenisového areálu v roce 2017 zadávané zadavatelem Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce venkovních šaten tenisového areálu v roce 2017

Předmět veřejné zakázky

Venkovní šatny pro plánovanou rekonstrukci se nachází ve stávajícím tenisovém areálu TJ Kyje Praha 14 a to v jeho jižní části. Venkovní šatny se skládají z 5 kusů UNIMO buněk spojených do jednoho celku. Současný technický stav pro užívání je nevyhovující. Vnitřní i venkovní konstrukce se jeví jako dožilé, částečně v havarijním stavu. Při podrobné kontrole obvodových ocelových konstrukcích nebyly zjištěny závažné vady, tuto konstrukci lze použít pro celkovou rekonstrukci šaten, jako nosnou základnu nových krycích prvků (krov, střešní krytina), ostění. Dále nevyhovující jsou okna, dveře, elektroinstalace, vnitřní podlahy. Součástí rekonstrukce musí být i jejich výměna.
Přestože se stav objektu jeví jako havarijní, lze tuto stavbu po rekonstrukci dále používat. Bude částečně rozebrána konstrukce stávajících šaten, včetně střešní konstrukce. Odstraněny okna a dveře, konstrukce podlah. Na současnou ocelovou konstrukci, která bude ošetřena nátěrem, bude umístěna nová střešní konstrukce sedlového tvaru, střešní krytina, oplechování, okapy, včetně svodů. Dále bude provedena výměna oken, parapetů a vstupních dveří. Obvodová konstrukce celého objektu bude doplněna hoblovaným přírodním dřevem, ošetřena nátěrem. Vnitřní konstrukce budou opraveny a doplněny novými prvky, přestěrkování, výmalba, konečný povrch podlah bude linoleum. Elektrická instalace bude podrobena přezkoušení, provedena oprava, výměna, ukončena bude výchozí revizní zkouškou. Terasový výstup ze šaten bude opraven a ošetřen nátěrem.

Poznámka

V rámci přípravných prací bude staveniště zabezpečeno a ohraničeno proti vniknutí nepovolaných osob.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

TJK-012017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Praha 14 - Jahodnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

16. 2. 2017, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Karolína Kestřánková

Kontaktní e-mail: tjkyje@centrum.cz

Kontaktní telefon: 606261699

Kontaktní datová schránka: 9vsdhkj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce venkovních šaten tenisového areálu v roce 2017.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 6. 2. 2017 Zobrazit
Položkový rozpočet 6. 2. 2017 Zobrazit
Fotodokumentace 6. 2. 2017 Zobrazit
Položkový rozpočet v .xls 6. 2. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap