Obnova vstupní dvorany Stadionu Sokola Brno I

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova vstupní dvorany Stadionu Sokola Brno I zadávané zadavatelem Tělocvičná jednota Sokol Brno I. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Tělocvičná jednota Sokol Brno I

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova vstupní dvorany Stadionu Sokola Brno I

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací podrobně vymezených v Dokumentaci pro provádění stavby vypracované Ing. Petrem Všetečkou, autorizovaným architektem (ČKA 02635), se sídlem Havlíčkova 53, 602 00 Brno, IČO: 49933027 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, jež je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu veřejné zakázky 8 892 700 Kč bez DPH, která nesmí být v nabídce účastníka zadávacího řízení překročena. Pokud nabídková cena překročí částku 8 892 700 Kč bez DPH stanovenou zadavatelem, bude tento postup účastníka zadávacího řízení posouzen jako rozpor s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách a účastník zadávacího řízení bude v souladu s ust. § 48 odst. 2, písm. a) zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5 Rekonstrukce budov

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 392 700,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

11. 8. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Stanislav Kopecký, MBA

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova vstupní dvorany Stadionu Sokola Brno I.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap