Obnova vstupní dvorany Stadionu Sokola Brno I

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova vstupní dvorany Stadionu Sokola Brno I zadávané zadavatelem Tělocvičná jednota Sokol Brno I. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Tělocvičná jednota Sokol Brno I

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova vstupní dvorany Stadionu Sokola Brno I

Předmět veřejné zakázky

Předmětem VZ je obnova dvorany Stadionu Sokola Brno I jako vstupní prostory do sportovní i společenské části Stadionu TJ Sokolu Brno I. Spolu s obnovou tohoto centrálního prostoru bude architektonicky rehabilitován i prostor Pamětní síně. V rámci projektu obnovy dvorany bude doplněn návštěvnický komfort o nezbytný informační systém včetně recepce a další návštěvnické služby, včetně bezbariérového přístupu do sportovní části Stadionu. V rámci projektu bude obnovena podlaha v obou patrech foyer divadla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Tělocvičná jednota Sokol Brno I, Kounicova 686/22, Veveří, 602 00 Brno, dotčený pozemek: č. parc. 1375/1, kat. území Veveří (zastavěná plocha a nádvoří)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 392 700,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Stanislav Kopecký, MBA

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova vstupní dvorany Stadionu Sokola Brno I.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap