dotaz -Rádi bychom Vás touto cestou požádali o zaslání referenčního typu svítidla, včetně referenčního typu rozvaděče, které byl

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Veřejné osvětlení Vizovice zadávané zadavatelem Technické služby města Vizovice, příspěvková organizace.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

dotaz -Rádi bychom Vás touto cestou požádali o zaslání referenčního typu svítidla, včetně referenčního typu rozvaděče, které byl

Popis informace či souboru

Odpovědi

1. Typ svítidla je uveden v Technické zprávě na str. 7 kap. 3.1, požadavky na svítidlo jsou uvedeny v Technické zprávě na str. 4 v kapitole 2.5

2. Požadavky na rozváděč je uveden v Technické zprávě v kapitolách 2.6, 2.8, 3.5, 3.7 a ve výkresové části „jednopólové. Schema.pdf“

3. Přikládáme i typy rozváděčů ESL16_40687_OSV/4.2

4. Vaše technické řešení je součástí a předmětem soutěže, a tudíž nemůže být předem projednáno ani schváleno. Veškeré technické parametry a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, technické zprávě a výkresové dokumentaci.Datum uveřejnění

7. 6. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap