Dotaz k technickým parametrům svítidel

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Veřejné osvětlení Vizovice zadávané zadavatelem Technické služby města Vizovice, příspěvková organizace.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dotaz k technickým parametrům svítidel

Popis informace či souboru

Dotaz

dovolujeme si vznést dotaz na zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ˇVeřejné osvětlení Vizovice“ V zadávací dokumentaci jsme nenalezli požadavek zadavatele na poskytnutí vzorových světelně-technických výpočtů na komunikace, kde proběhne rekonstrukce osvětlení. Protože považujeme tyto výpočty za velmi důležité pro prokázání schopností svítidel nasvítit dle ČSN rekonstruované komunikace, chtěli bychom požádat o jejich zahrnutí do požadovaných „Technických parametrů“ uvedených ve výzvě k podání nabídky v sekci „Obsah nabídky a její členění“ pod písmenem „H“.

Odpovědi

1. Požadavek na výpočet osvětlení je uveden v Technické zprávě na str. 7 kap. 3.1, zadavatel předpokládal, že uchazeči předloží vlastní světelně technické výpočty. Nicméně zadavatel zahrne světelně technický výpočet do požadovaných technických parametrů.

2. Výpočet osvětlení je proveden na konkrétním typu svítidla, které je uvedeno v příloze. Náhradní svítidla musejí mít nejméně stejné nebo lepší světelné, příkonové a ostatní technické parametry jako svítidla, na něž byly provedeny výpočty.

Datum uveřejnění

8. 6. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap