Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městě Poděbrady

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městě Poděbrady zadávané zadavatelem Technické služby města Poděbrad s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Technické služby města Poděbrad s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městě Poděbrady

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního samosběrného a kropicího vozidla zadavateli a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Vozidlo bude mj. vybaveno zametacími kartáči s dostatečným zásobníkem na smetky a nádrž na vodu, která bude sloužit ke kropení či tlakovému čištění komunikací. Dodávané vozidlo musí být dle technických parametrů zařaditelné do kategorie samosběrný vůz následovaný cisternou s tlakovou vodou, která spláchne zbytkové čištění do kanalizace nebo vozy s instalovanými filtry pro záchyt jemných částic.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144430-1

Místo plnění veřejné zakázky

Město Poděbrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 469 010,- bez DPH (5 407 502,10 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 343 434,- bez DPH (5 255 555,14 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 343 434,- bez DPH (5 255 555,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

22. 7. 2013, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Poradce pro výběrová řízení - Grantika České spořitelny, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jana Zikmundová

Kontaktní e-mail: zikmundova@grantikacs.com

Kontaktní telefon: +420 731 166 078

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městě Poděbrady.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap