Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 zadávané zadavatelem Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o rekonstrukci stávající budovy č.p. 1435, která je součástí areálu budov Tauferovy SOŠ veterinární v Kroměříži, s cílem nového funkčního využití stávajících prostor, provedení dispozičních úprav potřebných z hlediska prostorových požadavků uživatele a navrácení architektonických prvků degradovaných předchozími stavebními úpravami. Součástí stavby je repase oken a dveří, schodišťových stupňů, kovových zábradlí, keramických dlažeb a obkladů, v nových hygienických zařízeních nové obklady a dlažby v designovém provedení. Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a ve výkazu výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

526609

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ/2015/2/03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2

Místo plnění veřejné zakázky

Kroměříž, kód NUTS CZ072

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

25 000 000,- bez DPH (30 250 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

21 958 779,- bez DPH (26 570 122,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

11. 1. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: S-Invest CZ, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Blažena Kubíčková

Kontaktní e-mail: s-investcz@s-investcz.cz

Kontaktní telefon: +420 539 002 883

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Dokumenty k zadávací dokumentace 18. 12. 2015 Zobrazit
Smnlouva o dílo 15. 2. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke SOD na dodávku stavby 30. 6. 2016 Zobrazit
Změnový list č. 1 30. 6. 2016 Zobrazit
Změnový list č. 2 30. 6. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SYNER Mortava, a.s. (63493675) Uchazeč 27 248 242,21 Kč vč. DPH
22 519 208,44 Kč bez DPH
PTÁČEK-pozemní stavby, s.r.o. (25896873) Dodavatel 26 570 122,- Kč vč. DPH
21 958 779,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
GEODÉZIE KROMĚŘÍŽ, spol. s r.o. (26231808)
Klimastav, s.r.o. (25349287)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap