Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 – dodávka interiéru

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 – dodávka interiéru zadávané zadavatelem Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 – dodávka interiéru

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž interiéru na akci „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435“

Předmět veřejné zakázky je specifikován zejména:

- investičním záměrem akce č. 1115/3/150/413/06/15 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele dodávky interiéru s názvem „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 - interiér“, část interiér, zpracovaná společností KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, březen 2015
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nabídkou zhotovitele
- návrhem smlouvy o dílo

Dodávkou interiéru se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací (montážních apod.) včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 2 a projektové dokumentaci včetně výkazu výměr, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ/2016/3/01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39100000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Kroměříž

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 700 000,- bez DPH (3 270 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 173 180,- bez DPH (2 629 547,80 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 169 220,- bez DPH (2 624 756,20 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 3. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

7. 4. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPS-I s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Viktor Dynka

Kontaktní e-mail: vdynka@tiscali.cz

Kontaktní telefon: 777558439

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 – dodávka interiéru.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 – dodávka interiéru zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
První chráněná dílna s.r.o. (28685521) Dodavatel 2 629 547,80 Kč vč. DPH
2 173 180,- Kč bez DPH
ARBYD CZ s.r.o. (26339269) Uchazeč 2 393 400,57 Kč vč. DPH
1 978 017,- Kč bez DPH
ESO R-Market spol. s r.o. (49966626) Uchazeč 2 776 652,34 Kč vč. DPH
2 294 754,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č.p. 1435 – dodávka interiéru zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Český nábytek a.s. (26363395)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap