„Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 4 (přístavba výrobní haly)“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 4 (přístavba výrobní haly)“ zadávané zadavatelem TAPEX EU s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TAPEX EU s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 4 (přístavba výrobní haly)“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou vybrané stavební práce na přístavbě výrobní haly zadavatele, která se nachází ve výrobním areálu v Pardubicích (na adrese sídla). Přístavbu haly, a tedy i vybrané stavební práce si vyžádala instalace nové výrobní linky, která je pořizována v rámci stejného projektu. Stavební práce jsou konkrétně popsány v přiložené projektové dokumentaci. Dále jsou definovány v přiloženém výkazu výměr. Výkaz výměr je rozhodující v případě rozporu těchto dvou dokumentů.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci a jejích přílohách

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka bude předložena v českém či slovenském jazyce (vyjma případných prospektů a technických listů nabízeného plnění).

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Do 11.11.2019 do 10:00 hodin byla uchazeči dána lhůta pro doplnění nabídky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 539 118,00 bez DPH (9 122 332,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 10. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 10. 2019

Lhůta pro podání nabídek

31. 10. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miloš Jekl

Kontaktní e-mail: m.jekl@tapexeu.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 4 (přístavba výrobní haly)“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 15. 10. 2019 Zobrazit
ZD vč. příloh 15. 10. 2019 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ_doplnění 1 1. 11. 2019 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 11. 11. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap