Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 3

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 3 zadávané zadavatelem TAPEX EU s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TAPEX EU s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 3

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka níže uvedené technologie včetně požadovaného příslušenství, nástrojů a řídícího SW.

Zadavatel neumožňuje v rámci zakázky dílčí plnění.

Jedná se konkrétně o: část 3_Výrobní linka na hrany, 1 ks

Součástí dodávky bude také doprava a instalace technologie, zkušební provoz a zaškolení obsluhy.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka bude předložena v českém či slovenském jazyce (vyjma případných prospektů a technických listů nabízeného plnění).

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 441 000,- bez DPH (13 843 610,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

28. 5. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miloš Jekl

Kontaktní e-mail: m.jekl@tapexeu.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 3.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap