Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 2 zadávané zadavatelem TAPEX EU s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TAPEX EU s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka níže uvedené technologie včetně požadovaného příslušenství a řídícího SW.

Zadavatel neumožňuje v rámci zakázky dílčí plnění.

Jedná se konkrétně o: část 2_vysokozdvižný vozík s otočnými čelistmi, 1 ks

Součástí dodávky bude také doprava technologie do místa plnění, její odzkoušení a zaškolení obsluhy.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci a jejich přílohách

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka bude předložena v českém či slovenském jazyce (vyjma případných prospektů a technických listů nabízeného plnění).

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Dne 4.3.2019 byla stanovena lhůta pro doplnění jediné doručené nabídky a sice do 18.3.2019 do 10:00 hodin. Kontrola doplnění a pokračování posouzení a hodnocení nabídky bude následovat stejného dne od 12:00 hodin.

Dne 18.3.2019 byla stanovena lhůta pro 2. doplnění jediné doručené nabídky a sice do 1.4.2019 do 10:00 hodin. Kontrola 2. doplnění a pokračování posouzení a hodnocení nabídky bude následovat stejného dne od 12:30 hodin.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 439 000,00 bez DPH (2 951 190,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

4. 3. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miloš Jekl

Kontaktní e-mail: m.jekl@tapexeu.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 2.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZD vč. příloh 15. 2. 2019 Zobrazit
Oznámení o zahájení VŘ 15. 2. 2019 Zobrazit
Oznámení o průběhu VŘ 5. 3. 2019 Zobrazit
Oznámení č. 2 o průběhu VŘ 18. 3. 2019 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 2. 4. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap