Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 1 zadávané zadavatelem TAPEX EU s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TAPEX EU s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka níže uvedené technologie včetně požadovaného příslušenství, nástrojů a řídícího SW.

Zadavatel neumožňuje v rámci zakázky dílčí plnění.

Jedná se konkrétně o: část 1_Příčná řezačka, 1 ks

Součástí dodávky bude také doprava a instalace technologie, zkušební provoz a zaškolení obsluhy.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka bude předložena v českém či slovenském jazyce (vyjma případných prospektů a technických listů nabízeného plnění).

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Dne 3.1.2019 byla stanovena lhůta pro doplnění jediné doručené nabídky a sice do 17.1.2019 do 10:00 hodin. Kontrola doplnění a pokračování posouzení a hodnocení nabídky bude následovat stejného dne od 10:05 hodin.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11.589.200,00 bez DPH (14.022.932,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 12. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 12. 2018

Lhůta pro podání nabídek

3. 1. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miloš Jekl

Kontaktní e-mail: m.jekl@tapexeu.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 1.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZD vč. příloh 18. 12. 2018 Zobrazit
Oznámení o zahájení VŘ 18. 12. 2018 Zobrazit
Oznámení o průběhu VŘ 3. 1. 2019 Zobrazit
Žádost o doplnění nabídky_TOPCORE 16. 1. 2019 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 17. 1. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap