Pořízení zkušební pece a zkušební sušárny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení zkušební pece a zkušební sušárny zadávané zadavatelem TACHTECH s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TACHTECH s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení zkušební pece a zkušební sušárny

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení zkušební pece a zkušební sušárny.
Sušárna bude sloužit k sušení tvarovek zhotovených z různých směsí z keramických a minerálních vláken, tloušťky tvarovek můžou být rozdílné. Sušárna bude mít min. 3 nezávislé komory.
Topivem v sušárně bude zemní plyn, vstupní tlak 300 kPa. Výška haly v níž bude umístěna technologie je 3 m. Součástí dodávky budou i sušící plata s nerezovým plechem. Součástí dodávky musí být předání příslušných revizí a návodů k zařízení.
Regulace sušárny musí zabezpečit plynulou regulaci teploty v rozsahu od 50°C do 300°C, rovnoměrnost teploty při různých teplotách v celém vnitřním prostoru sušárny, plynulý měnitelný odvod vlhkého vzduchu ze sušárny během cyklu sušení, registraci nestandardních stavů sušárny, možnost komunikovat s případným nadřazeným systémem. Pro montáž zařízení není k dispozici jeřáb.
Zkušební provoz musí proběhnout minimálně s 5 různými vsázkami.

V případě pece se bude jednat o vozovou atypickou pec. Zařízení bude sloužit jako zkušební zařízení pro zkoušky vyzdívacích materiálů, sledování a ověřování výpočtových metod návrhu různých skladeb vyzdívek. Bude zkoušeno smrštění materiálů za různých teplot a sledování maximální rychlosti různých žárobetonů. Dále zařízení bude využito pro vývoj a zkoušky různých druhů hořáků a jejich vlivu na rovnoměrnost teploty v peci a na vývoj regeneračního druhu otopu. Zařízení dále bude sloužit jako zkušební zařízení pro odzkoušení nově navržených hořáků a principů spalování s ohledem na úspory paliva a emise spalování a sledování zkoušky vláknitých materiálů s ohledem na odolnosti proti proudění při různých teplotách. Zařízení musí být uzpůsobeno pro všechny tyto činnosti, aby šly dělat efektivně jednoduchou přestavbou zařízení (např. místo pro montáž různých typů hořáků, možnost namontování zkušební stěny s možností jednoduché montáže různých druhů vyzdívky).
Topivem v peci bude zemní plyn, vstupní tlak 300 kPa. Výška haly v níž bude umístěna technologie je 3 m. Součástí dodávky musí být předání příslušných revizí a návodů k zařízení.
Regulace musí zajistit nastavení jak plynulé, tak skokové regulace teploty, musí zajistit rovnoměrnost teploty v celém prostoru pece při všech možných režimech, registraci teplot, poruchových stavů a dat z činnosti pece. Musí zajistit měření průtoků medií (zemní plyn, spalovací vzduch), tlaky plynu, vzduchu, tlak ve spalovací komoře. Tlaky plynu, vzduchu a tlak ve spalovací komoře musí být regulovatelné a musí být možnost plynule nastavit jejich hodnoty. Do spalovací komory musí být možno vložit až 10 ks vlečných termočlánků a ty musí být připojitelné na zobrazovací a registrační systém pece. Pec musí být vybavena registračním zařízením a možností propojení s nadřazeným systémem. V rozsahu pece je nutno uvažovat s rychlou přestavbou pece při různých druzích zkoušek a s odtahovým systémem pece. Pro montáž zařízení není k dispozici jeřáb.
Zkušební provoz musí proběhnout minimálně s 5 různými vsázkami.

Poznámka

Bližší informace v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

363335

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

02/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Straškov 153, 411 84 Straškov-Vodochody.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 500 000,- bez DPH (7 865 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

2. 1. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TACHTECH s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Roman Soudský

Kontaktní e-mail: r.soudsky@tachtech.cz

Kontaktní telefon: +420 773 483 545

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení zkušební pece a zkušební sušárny.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap