Posílení strategického řízení v obcích Dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Posílení strategického řízení v obcích Dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy zadávané zadavatelem Svazek obcí Kamenné Vrchy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Svazek obcí Kamenné Vrchy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Posílení strategického řízení v obcích Dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy

Předmět veřejné zakázky

Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „Posílení strategického řízení v obcích Dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů vazku obcí Kamenné Vrchy dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství, životního prostředí). V rámci těchto oblastí budou vytvořeny dílčí strategie a koncepce rozvoje a pasporty.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
ČÁST 1 – PASPORTY 1
Předmětem veřejné zakázky části 1 je zpracování pasportů pro Svazek obcí Kamenné Vrchy v následujícím rozsahu:
a) Pasport veřejného osvětlení pro obce Skalná, Křižovatka, Třebeň, Velký Luh, Plesná, Nebanice
b) Pasport dopravního značení pro obce Skalná, Luby, Třebeň, Velký Luh, Nový Kostel, Plesná, Odrava
c) Pasport hřbitova pro obce Křižovatka, Plesná
d) Pasport zeleně pro obce Luby, Odrava, Velký Luh, Skalná
e) Pasport vodních nádrží pro obce Skalná, Křižovatka, Luby, Třebeň
Celkem se jedná o 23 pasportů.

ČÁST 2 – STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY
a) Strategie rozvoje mikroregionu pro Dobrovolný svazek obcí Kamenné Vrchy
b) Strategie rozvoje města/obce pro Skalná, Křižovatka, Třebeň, Velký Luh, Plesná, Nový Kostel, Odrava
Celkem se jedná o 8 strategických a koncepčních dokumentů pro 7 obcí + Dobrovolný svazek obcí Kamenné Vrchy

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71300000

Místo plnění veřejné zakázky

Karlovarský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 132 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 8. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 8. 2020

Lhůta pro podání nabídek

14. 9. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Petr Navrátil

Kontaktní e-mail: ak@navratil-advokat.cz

Kontaktní telefon: +420774964904

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Posílení strategického řízení v obcích Dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap