Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory zadávané zadavatelem Svazek obcí Jestřebí hory. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Svazek obcí Jestřebí hory

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů pro Svazek obcí Jestřebí Hory v následujícím rozsahu:

ČÁST 1 – PASPORTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
a) Pasport veřejného osvětlení pro obec Velké Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice, obec Chvaleč, obec Batňovice, obec Jívka, obec Libňatov

ČÁST 2 – PASPORTY KABELOVÉ TV
a) Pasport kabelové TV pro Obec Batňovice

ČÁST 3 – PASPORTY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
a) Pasport dopravního značení pro obec Velké Svatoňovice, obec Batňovice, obec Jívka, obec Suchovršice

ČÁST 4 – PASPORTY ZELENĚ
a) Pasport zeleně pro obec Velké Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice, obec Suchovršice, obec Libňatov

ČÁST 5 – PASPORTY HŘBITOVA A MOBILIÁŘE
a) Pasport hřbitova pro Obec Velké Svatoňovice, obec Chvaleč, obec Batňovice, obec Radvanice
b) Pasport mobiliáře pro Obec Velké Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice

ČÁST 6 – PASPORTY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
a) Pasport splaškové kanalizace pro obec Malé Svatoňovice, obec Batňovice, obec Radvanice, obec Jívka
b) Pasport dešťové kanalizace pro obec Velké Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice, obec Batňovice, obec Radvanice
c) Pasport inženýrských sítí pro obec Malé Svatoňovice

Celkem se jedná o 30 pasportů.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace. Předmět plnění je specifikován v příloze P4 pro každou jednotlivou část veřejné zakázky samostatně, specifikace předmětu plnění v této příloze je pro účastníky zadávacího řízení závazná a neměnná.

Externí odkaz na bližší informace

Joštova 4

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71300000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Královehradecký kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 117 800,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 10. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2021, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Petr Navrátil, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Petr Navrátil

Kontaktní e-mail: ak@navratil-advokat.cz

Kontaktní telefon: 774964904

Kontaktní datová schránka: 8q3gtk6

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap