Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory zadávané zadavatelem Svazek obcí Doupovské hory. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Svazek obcí Doupovské hory

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory

Předmět veřejné zakázky

Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory“, který je financován z Operačního program Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Svazku obcí Doupovské hory dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní infrastruktury (dopravní značení), technické infrastruktury (veřejné osvětlení, inženýrské sítě, kanalizace), veřejného prostranství (veřejná pohřebiště, mobiliář, rozvojové plochy a objekty) a udržitelného rozvoje (odpadové hospodářství, boj se suchem, hospodaření s vodou), cestovního ruchu a volnočasových aktivit. V rámci těchto oblastí budou vytvořeny dílčí strategie a koncepce rozvoje, pasporty a studie.

Veřejná zakázka je rozdělená na 9 částí. Dodavatel může podat nabídku na jednu či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všechny části veřejné zakázky.

ČÁST 1 – PASPORTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Předmětem veřejné zakázky části 1 je zpracování pasportů pro Svazek obcí Doupovské hory v následujícím rozsahu:
a) Pasport veřejného osvětlení pro obec Pšov, obec Štědrá, město Žlutice

ČÁST 2 – PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Předmětem veřejné zakázky části 2 je zpracování pasportů pro Svazek obcí Doupovské hory v následujícím rozsahu:
a) Pasport dopravního značení pro město Žlutice

ČÁST 3 – PASPORTY HŘBITOVA A MOBILIÁŘE
Předmětem veřejné zakázky části 3 je zpracování pasportů pro Svazek obcí Doupovské hory v následujícím rozsahu:
a) Pasport hřbitova pro obec Pšov, obec Štědrá, město Toužim, obec Verušičky, obec Vrbice
b) Pasport městského mobiliáře pro Město Chyše

ČÁST 4 – PASPORTY ZELENĚ A STRATEGIE ROZVOJE ZELENĚ
Předmětem veřejné zakázky části 4 je zpracování pasportů a strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory v následujícím rozsahu:
a) Pasport zeleně pro obec Štědrá, město Toužim, obec Verušičky, město Žlutice
b) Strategie rozvoje veřejné zeleně pro obec Štědrá, město Chyše

ČÁST 5 – PASPORTY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, VODOVODU A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KONCEPCE ROZVOJE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Předmětem veřejné zakázky části 5 je zpracování pasportů a koncepcí pro Svazek obcí Doupovské hory v následujícím rozsahu:
a) Pasport splaškové kanalizace pro město Chyše
b) Pasport inženýrských sítí pro Město Chyše
c) Pasport vodovodu pro Město Chyše
d) Koncepce rozvoje inženýrských sítí/kanalizace pro město Chyše


ČÁST 6 – PASPORTY ROZVOJOVÝCH PLOCH A OBJEKTŮ A PASPORT PAMÁTEK
Předmětem veřejné zakázky části 6 je zpracování pasportů pro Svazek obcí Doupovské hory v následujícím rozsahu:
a) Pasport rozvojových ploch a objektů pro Město Chyše
b) Pasport památek pro obec Verušičky, město Chyše

ČÁST 7 - MAPOVÁ APLIKACE PRO ZOBRAZENÍ PASPORTŮ A KOMUNIKACI S OBČANY
Předmětem veřejné zakázky části 7 je zpracování mapových aplikací pro Svazek obcí Doupovské hory v následujícím rozsahu:
a) Mapová aplikace pro zobrazení pasportů a komunikaci s občany pro obec Verušičky, město Chyše, obec Pšov, obec Štědrá, město Žlutice, město Toužim, obec Vrbice

ČÁST 8 – KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S VODOU, BOJE SE SUCHEM, STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Předmětem veřejné zakázky části 8 je zpracování koncepčních dokumentů a studií pro Svazek obcí Doupovské hory v následujícím rozsahu:
a) Koncepce hospodaření s vodou pro obec Valeč, město Chyše, město Žlutice, obec Verušičky
b) Koncepce boje se suchem pro město Žlutice, město Chyše
c) Studie odtokových poměrů – Záplavové území a protipovodňová opatření pro Obec Štědrá
d) Studie odtokových poměrů – Přívalové srážky pro obec Štědrá
e) Studie odtokových poměrů – V ploše povodí pro město Chyše

ČÁST 9 – STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, STRATEGIE ROZVOJE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, TURISTICKÉHO RUCHU, CYKLOSTEZEK, ZAVEDENÍ SMART CITY A PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY
Předmětem veřejné zakázky části 9 je zpracování strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory v následujícím rozsahu:
a) Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro město Chyše
b) Strategie rozvoje volnočasových aktivit pro město Chyše
c) Strategie zavedení SMART CITY pro město Chyše
d) Strategie rozvoje turistického ruchu pro město Chyše
e) Strategie rozvoje cyklostezek pro město Chyše
f) Plán udržitelné mobility pro město Chyše

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy této zadávací dokumentace pro jednotlivé části veřejné zakázky samostatně.

Externí odkaz na bližší informace

Joštova, 138/4, JUDr. Petr Navrátil, advokát

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71300000

Místo plnění veřejné zakázky

Karlovarský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3999850,-- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 6. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

28. 6. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Petr Navrátil

Kontaktní e-mail: ak@navratil-advokat.cz

Kontaktní telefon: 774964904

Kontaktní datová schránka: 8q3gtk6

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap