SUPERHARD s.r.o. – elektroerozivní drátová řezačka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce SUPERHARD s.r.o. – elektroerozivní drátová řezačka zadávané zadavatelem Superhard s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Superhard s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

SUPERHARD s.r.o. – elektroerozivní drátová řezačka

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel vyhlašuje zadávací řízení na dodávku s názvem „SUPERHARD s.r.o. – elektroerozivní drátová řezačka“ (dále jen „zakázka“).
Druh VŘ: Dodávky, Předmět zakázky není rozdělen na části. Zadavatel neumožnuje dílčí plnění.
Veškeré podmínky a náležitosti zadávacího řízení jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) a jejích přílohách.
Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž elektroerozivní drátové řezačky dle zadání definovaného v příloze č. 4 této ZD, případně dalších příloh zadávací dokumentace. Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.
Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku, nebo uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní požadované parametry, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 3. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2023

Lhůta pro podání nabídek

27. 3. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Soudek

Kontaktní e-mail: soudek@grantum.cz

Kontaktní telefon: 775556070

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce SUPERHARD s.r.o. – elektroerozivní drátová řezačka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap