Lisovací stroj na EPS – tvářecí lis

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Lisovací stroj na EPS – tvářecí lis zadávané zadavatelem STYROL a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

STYROL a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Lisovací stroj na EPS – tvářecí lis

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nového lisovacího stroje na výrobu EPS – tvářecí lis.
Předmět plnění je popsán minimálně požadovanou technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. -

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

22531

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

p. č. 1435, k. ú. Krásno nad Bečvou (budova bez č. p. – stavba pro výrobu a skladování)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 800 000,- bez DPH (3 388 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

28. 6. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Palacký

Kontaktní e-mail: vyberdodavatele@post.cz

Kontaktní telefon: +420 604 333 759

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Lisovací stroj na EPS – tvářecí lis.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap