CNC pro abrazivní řezání vodním paprskem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CNC pro abrazivní řezání vodním paprskem zadávané zadavatelem STROZA s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

STROZA s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CNC pro abrazivní řezání vodním paprskem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka technologického zařízení „CNC pro abrazivní řezání vodním paprskem“, které je definováno technickými parametry v Zadávací dokumentaci. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění předmětu výběrového řízení, tzn. dodání pouze části technologického zařízení. Zadavatel požaduje dodání kompletního předmětu plnění, tzn. plně funkčního technologického zařízení v rámci jednoho předmětu plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel postupuje podle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK.

Uchazeč vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Zadavatel předpokládá spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Technologie - výzva III.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

637946

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42611000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Bezručova 633, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

30. 5. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AZH CZ Consult s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michaela Foglová

Kontaktní e-mail: misa@azhcz.cz

Kontaktní telefon: +420 776265922

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CNC pro abrazivní řezání vodním paprskem.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky CNC pro abrazivní řezání vodním paprskem zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Flow Europe GmbH (HRB 240805) Dodavatel 3 452 075,20 Kč vč. DPH
3 452 075,20 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap