Dodávka stolních kancelářských počítačů a notebooků

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka stolních kancelářských počítačů a notebooků zadávané zadavatelem STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka stolních kancelářských počítačů a notebooků

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 35 ks stolních počítačů a 5 ks notebooků pro výkon kancelářských činností s předinstalovaným operačním systémem, kancelářským balíčkem a příslušenstvím. Pořízené počítače a notebooky budou využívány především pro práci s IS Helios iNUVIO, proto musí být s ním a ostatními používanými počítači ve firmě plně kompatibilní. V současné době používá zadavatel u počítačů operační systém Windows 10 a kancelářské balíčky MS Office 2010 vč. poštovního klienta.
Veškeré zboží z dodávek musí být nové a zabalené v originálních obalech.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. U zahraničního dodavatele je dodavatel povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům z EU nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

04_In_2019_KS

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

700 000 bez DPH (847 000 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 6. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2019, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Dvořák

Kontaktní e-mail: inovace44@st-os.cz

Kontaktní telefon: +420 606 033 060

Kontaktní datová schránka: sm8sp8t

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka stolních kancelářských počítačů a notebooků.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka stolních kancelářských počítačů a notebooků zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
C SYSTEM CZ a.s. (27675645) Dodavatel 802 835,- Kč vč. DPH
663 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap