Dodávka CNC soustružnického centra s poháněnými nástroji, osou Y a protivřetenem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka CNC soustružnického centra s poháněnými nástroji, osou Y a protivřetenem zadávané zadavatelem STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka CNC soustružnického centra s poháněnými nástroji, osou Y a protivřetenem

Předmět veřejné zakázky

Pořízení nového CNC soustružnického centra s hlavním vřetenem a protivřetenem, s jednou revolverovou hlavou, s poháněnými nástroji a osou , včetně příslušenství, instalace a montáže.

Poznámka

1. Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

U zahraničního dodavatele je dodavatel povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům z EU nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

02_In_2019_KS

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 550 000 bez DPH (7 925 500 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

1. 4. 2019, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Adam Polnický

Kontaktní e-mail: inovace42@st-os.cz

Kontaktní telefon: +420 739 566 682

Kontaktní datová schránka: sm8sp8t

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka CNC soustružnického centra s poháněnými nástroji, osou Y a protivřetenem.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka CNC soustružnického centra s poháněnými nástroji, osou Y a protivřetenem zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Misan s.r.o (62959221) Dodavatel 7 907 350 Kč vč. DPH
6 535 000 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap