Rekonstrukce areálu SVTP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce areálu SVTP zadávané zadavatelem STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce areálu SVTP

Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla je komplexní dodávka a zhotovení stavebních objektů včetně příslušenství potřebných k naplnění účelu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Stavební dílo „Strojírenský materiálový vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor“ bude provedeno na pozemcích č. parc. 1945/1, 1945/2, 1946/1, 1946/6, 1946/7, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1947/5, 1947/6, 1947/7, 1947/8, 1947/9, 1947/10, 1947/12, 1947/13, 1947/14, 1947/15, 1947/16, 1947/17, 1947/19, 1947/20, 1947/21, 1947/22, 1947/23, 1947/24, 1947/25, 1947/26, 1947/27, 1947/28, 1947/29, 1947/30, 1947/31, 1947/32, 1947/33, 1947/34, 1947/35, 1947/36, 1947/38, 1947/40, 1947/41, 1948, 1949, 2377, 2378, vše v k.ú. Buštěhrad při ulici U Panelárny, 273 43 Buštěhrad. Stavba bude provedena na základě Zadávací dokumentace, která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje Projektovou dokumentaci včetně slepého výkazu výměr a technických a souhrnných zpráv v souladu s vyhláškou č. 230/2012.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.s-vtp.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

343147

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ201301

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45111000-8; 45454100-5; 45000000-7.

Místo plnění veřejné zakázky

Buštěhrad

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

315 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

12. 4. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Malina

Kontaktní e-mail: malina@s-vtp.cz

Kontaktní telefon: +420775660090

Kontaktní datová schránka: exg3pxa

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce areálu SVTP.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap