Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8 zadávané zadavatelem Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8

Popis informace či souboru

Dokončení 3. etapy revitalizace budovy na Polské ulici 1542/8 – zateplení obvodových zdí dle projektové dokumentace zpracované v květnu 2018 firmou Projekce Guňka s. r. o., IČ: 01508504

Kromě zateplení obvodových zdí budou dořešeny drobné úpravy na plášti budovy, které se nemohly z technologických důvodů dokončit v dřívějších etapách.

Datum uveřejnění

11. 6. 2018

Externí odkaz

Přílohu č. 1 - Návrh smlouvy o dílo naleznete na www.ss-ostrava.cz a Přílohu č. 2 - Projektovou dokumentaci na CD si vyzvedněte na sekretariátě školy v Ostravě-Porubě, Příčná 1108.

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap