Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace – o3 vzdělávání učitelů - odbornost

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace – o3 vzdělávání učitelů - odbornost zadávané zadavatelem Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace – o3 vzdělávání učitelů - odbornost

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je komplexní zajištění a realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů v sídle zadavatele. Kurzy musí odpovídat níže uvedeným požadavkům.
Zakázka je rozdělena na části (v jednotlivých částech jsou uvedena dílčí plnění, přičemž jednou částí se rozumí souhrn všech dílčích plnění dané části). Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části zakázky. Není-li níže uvedeno jinak, platí ustanovení této zadávací dokumentace na všechny části.

Část I – HEIDENHAIN
Jedná se o jedno školení s následujícím minimálním obsahem:

Programování – pokročilé
• vytváření vlastních cyklů
• TNC konturové cykly
• frézování závitů
• základní funkce Q-parametrického programování
• Q-parametry při vrtacích operacích
• FK konturové programování
• FK programování pro stavbu cyklů

Školení bude realizováno pro 5 pedagogických pracovníků. Délka školení je požadována 3 školící dny. Předpokládaný termín školení je říjen 2019. Místem školení je sídlo zadavatele, který poskytne příslušné prostory a vybavení.

Část II – Fanuc
Jedná se o jedno školení s následujícím minimálním obsahem:
Programování – pokročilé
• vytváření vlastních cyklů makroprogramování
• základní funkce parametrického programování
• tvorba podprogramů
• konturové a vrtací cykly nástavby Manual guide
• sondy - úvod do problematiky práce se sondou
• cykly dotykové sondy v provozních režimech ruční provoz
• nastavení vztažného bodu s 3D dotykovou sondou
• kompenzace šikmé polohy obrobku
• cykly dotykové sondy pro automatické měření dílce
Školení bude realizováno pro 4 pedagogické pracovníky. Délka školení je požadována 3 školící dny. Předpokládaný termín školení je prosinec 2018 nebo leden 2019. Místem školení je sídlo zadavatele, který poskytne příslušné prostory a vybavení.

Část III – AutoCAD
Jedná se o školení s následujícím minimálním obsahem:
Programování – pokročilé
• Dynamické bloky - principy a reálné použití
• Propojení dynamických parametrů do atributů bloků
• Tvorba výřezů a veškerá manipulace s nimi
• Exporty rozvržení
• Publikování více rozvržení
• Zálohování prostředí AutoCADu
• Úprava pracovního prostředí – vytváření vlastních tlačítek a ribbonů s panely
• Tvorba vlastních typů čar
• Tvorba vlastních typů šraf
• Podrobná práce s externími referencemi
• Maskování objektů
• Exporty informací o objektech na výkresu
• Parametrická geometrie
Školení bude realizováno pro 2 pedagogické pracovníky. Délka školení je požadována 2 školící dny. Předpokládaný termín školení je únor 2020. Místem školení je Česká republika, prostory a příslušné vybavení je věcí dodavatele.

Část IV – Solid Works
Jedná se o tři školení s následujícím minimálním obsahem:
a) Solid Works – základní
• Seznámení s uživatelským prostředím SolidWorks
• Nastavení a ovládání
• Skicování a kótování
• Použití vazeb ve skice
• Základní techniky modelování objemových součástí
• Standardní techniky modelování objemových součástí
• Základy modelování plechových dílů
• Základy modelování svařovaných konstrukcí
• SimulationXpress
• Princip vytváření sestav
• Základní nástroje pro práci se sestavami
• Modelování součástí v kontextu sestavy
• Knihovna normalizovaných součástí Toolbox
• Tvorba výkresové dokumentace
• Tvorba razítka výkresu
• Kusovník
Školení bude realizováno pro 4 pedagogické pracovníky. Délka školení je požadována 4 školící dny. Předpokládaný termín školení je březen 2019. Místem školení je Česká republika, prostory a příslušné vybavení je věcí dodavatele.
b) Solid Works – pokročilé
• Pokročilé skicování
• Odpojit segment při přetažení
• Průsečík
• Virtuální vrchol, opravit skicu, rozdělit entity
• Odsazení na povrchu
• Úsek
• Průsečnice a další
• Práce s prvky
• Křivka řízená rovnicí
• Kónické zaoblení
• Ohnout
• Protnout
• Pokročilé díry
• Proměnné pole
• Deformovat a další
• Nástroje pro práci v dílech
• Položky stromu
• Roleta zmrazení
• Filtr stromu
• DimXpert
• Převést na těla a další
• Druhý den
• Nástroje pro práci v sestavách
• Vybrat jiný
• Izolovat
• Stavy zobrazení
• Pokročilý výběr
• Vizualizace sestavy
• Ovladač vazeb
• SpeedPak
• Treehouse a další
• Výkresová dokumentace
• 3D pohled výkresu
• Nahradit model
• Zrcadlit pohledy
• Kopírovat formát a další
• Doplňkové moduly
• Utilities
• FeatureWorks
• Toolbox
• Pack and Go a další
Školení bude realizováno pro 2 pedagogické pracovníky. Délka školení je požadována 2 školící dny. Předpokládaný termín školení je říjen 2019. Místem školení je Česká republika, prostory a příslušné vybavení je věcí dodavatele.

c) Solid Cam 2D a 3D - základní
• seznámit uživatele s rozhraním a ovládáním SolidCAM
• nastavením prostředí
• funkčnosti modulů 2D, 3D a případně i 5osého modulu
Školení bude realizováno pro 5 pedagogických pracovníků. Délka školení je požadována 3 školící dny. Předpokládaný termín školení je červen 2020. Místem školení je Česká republika, prostory a příslušné vybavení je věcí dodavatele.

Část V – Xilog plus
Jedná se o školení s následujícím minimálním obsahem:
Programování – pokročilé
1. PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ
• Pokročilé programování
• Parametrické programování
• Úvod do parametrického programování
• Parametrické příkazy
• PAR (Zadání parametru)
• Provádění cyklu
• Opakování cyklu
2. MAKRA
• Vytváření maker
3. IMPORT DXF
• Import DXF souboru
• Postup importu DXF souboru
• Hladiny
4. MODÁLNÍ PŘÍKAZY
• Modální příkazy
• Posunutí počátku dílce - O
• Korekce nástroje - C
• Přírůstkové programování v ose X - IX
• Přírůstkové programování v ose Y - IY
• Zrcadlení v ose X - SX
• Zrcadlení v ose Y – SY
• Nakloněná rovina – PL
Školení bude realizováno pro 3 pedagogické pracovníky. Délka školení je požadována 3 školící dny. Předpokládaný termín školení je březen 2020. Místem školení je Krnov a okolí (dojezdová vzdálenost autem – nejrychlejší trasa dle mapy.cz – max. 30 min. od sídla zadavatele), prostory a příslušné vybavení je věcí dodavatele.

Část VI – TOP-SOLID
Jedná se o dvě školení s následujícím minimálním obsahem:
a) TOP-SOLID – základní
• obecný úvod a uživatelské nastavení
• metody kreslení
• import/export dat
• objemový modelář
• plošný modelář
• standardní komponenty
• vytvoření a definice dílce
• vytvoření a definice sestavy
• vytvoření a definice skládání dílců
• tvarové a uživatelské nástroje:
• konstrukce upínek
• výkresová dokumentace
• kusovníky
• vytvoření uživatelských knihoven
• vytvoření šablony dokumentu
• definice materiálové knihovny
• definice tvarového polotovaru
• fotorealistická prezentace
Školení bude realizováno pro 3 pedagogické pracovníky. Délka školení je požadována 2 školící dny. Předpokládaný termín školení je červen 2019. Místem školení je Česká republika, prostory a příslušné vybavení je věcí dodavatele.

b) TOP-SOLID – pokročilé
• obecný úvod a uživatelské nastavení
• model stroje
• zásobník nástrojů
• úhlový agregát stroje
• upnutí dílce v modelu stroje
• upnutí sestavy v modelu stroje
• upnutí skládání v modelu stroje
• nastavení upínek pro obrábění
• nastavení řezných podmínek pro jednotlivé materiály
• algoritmy 2.5D obrábění
• manuální obrábění dílce
• manuální obrábění sestavy
• manuální obrábění skládání
• automatické obrábění dílce
• automatické obrábění sestavy
• automatické obrábění skládání
• obrábění tvarovým nástrojem
• simulace obrábění
• kontrola kolizí
• kontrola přesnosti obrábění
• technologická dokumentace
• generování NC kódu
Školení bude realizováno pro 3 pedagogické pracovníky. Délka školení je požadována 2 školící dny. Předpokládaný termín školení je září 2019. Místem školení je Česká republika, prostory a příslušné vybavení je věcí dodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 12. 2018, 11:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 77483284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace – o3 vzdělávání učitelů - odbornost.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap